stars

دروازه پرداخت یونیکا
درگاه پرداخت شتاب | یونیکا، آنچه خوبان همه دارنداز طریق فرم زیر می توانید بطور مستقیم به درگاه شتاب متصل شده و مبلغ مورد نظرتان را آنلاین پرداخت کنید.


در صورتی که تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، جهت پرداخت با خودپرداز از شماره زیر برای خدمات کارت به کارت استفاده نمایید

و سپس فرم مقابل را تکمیل کنید: Formفرم پرداخت آنلاین با کارت شتاب:

مبلغ پایه جهت پرداخت :   تومان
تعداد مورد درخواست :
جمع كل قابل پرداخت :